Ordförande: Linnea Stenklyft 070-190 47 14

Vice Ordförande: Lars Edin

Sekreterare: Emelie Vibuthi Jonsson

Kassör:  Barbro Byström: 070 -2756 758

Ledamoter: Lars Edin, Barbro Byström, Eva-Britt Karlsson Alalahti, Nadia Haideri, Christina Lindskog, My Larsson, Emelie Vibuthi Jonsson, Jan-Erik sundin

Suppleanter:Marcus Forsman, Magnus Nilsson, Gladiola Vrenozi 

Personalrepresentant: Kristina Mustafa

 

Avtackning av ordförande Arne Eriksson 28/3-18

efter 21år som Ordförande och 22år i FH Forum

styrelse.